SOUKROMÁ DATABÁZE CHEMICKÉ OCHRANY ROSTLIN JE VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ.

  LECOS, CO TADY NAJDETE, NEMUSÍTE BRÁT JAKO JEDINOU PRAVDU  
Pokud na vybrané plodině potřebujete odhalit škůdce klikněte ZDE
Pokud je škůdce odhalen a potřebujete zjistit jak na něj klikněte ZDE
Pokud máte chemický přípravek a potřebujete se ujistit jak a na co ho použít klikněte ZDENÁPOVĚDA K PROHLÍŽENÍ DATABÁZE CHEMICKÉ OCHRANY ROSTLIN
VYHLEDÁVÁNÍ:
    Vyhledávání v databáze je realizovano přes názvy plodin, chemických přípravků nebo názvy škodlivých činitelů. Aby nebylo nutné do vyhledávače psát úplný název, byl vyhledávač upraven tak, že pro vyhledání stačí vložit tři až pět za sebou jdoucích znaků z kterékoliv části názvu. Například do okénka pro vyhledávání plodin vložíme znaky ramb. Výsledkem budou záznamy týkající se brambor.
.
VLASTNOSTI DATABÁZE:
   Databáze je psaná převážně ve slovenském jazyce. Nové dostupné poznatky jsou podle časových možností doplňovány. Mnohé popisy chybí, proto případné návrhy nebo doplnění jsou správcem těchto webových stránek vítány.
Po výběru plodiny, chemického příprvku nebo škodlivého činitele se zobrazí tabulka obsahující patřičné sloupce a sloupec se způsoby použití. V této tabulce je každý název odkazem, který se po kliknutí zobrazí v novém okně, které lze zavřít odpovídajícím křížkem v seznamu záložek, NE KŘÍŽKEM VPRAVO NAHOŘE.
.
CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

    V databázi jsou zaškrtnuty povolené přípravky. Ostatní nezaškrtnuté přípravky nejsou povoleny nebo jsou určeny pro profesionální použití. V databázi jsou však ponechány z důvodu možnosti porovnávat účinné látky. Mnohé nezaškrtnuté přípravy mají sejnou účinnou látku se stejnou koncentraci jako povolené. Při zavedení kurzoru na název přípravku, objeví se v kontextové nápovědě název účinné látky.

    V popisu některých povolených přípravků jsou uváděny odkazy na etikety přípravků případně odkazy na další použití přípravků. Chybějící odkazy na etikety lze vyhledat ZDE 

Při používání chemických přípravků se řiďte pokyny uvedenými v příbalovém letáku nebo v platné etiketě od výrobce nebo distributora přípravku.